Green University

เพื่อเป็นการส่งเสริม และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ภายใต้ความรับผิดชอบและกำกับดูแลของฝ่ายอาคารสถานที่ จึงรังสรรค์พื้นที่สีเขียวขึ้นมา โดยวิทยาเขตหัวหมาก จัดทำเป็นสวนหมอกขนาดย่อมตั้งอยู่บริเวณข้างอาคารอินฟอร์เมชั่น (อาคาร I) เรียกว่า  “สวนรัตนโกสินทร์”  และ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ตั้งอยู่แนวถนนด้านหลังอาคารปฏิบัติการและซ่อมบำรุง เรียกว่า “อุทยานพฤกษารมณีย์” 

สวนรัตนโกสินทร์

ขนาด :    260 ตารางเมตร

ชนิดพันธุ์ไม้ : แก้วกาญจนา, คูน, หมากเขียว, จั๋ง, สับปะรดสี, ไผ่สีทอง, ไผ่ฟิลิปปินส์, พลูทอง, ชาดัด, เฟิร์นสไบนาง

อุทยานพฤกษารมณีย์

ขนาด :    6 ไร่

ชนิดพันธุ์ไม้ : มะฮอกกานี, นนทรี, พญาสัตบรรณ, ตีนเป็ดน้ำ, อินทนิล, ศรีตรัง, หมากเขียว, ปาล์มพัด ,ปาล์มน้ำมัน, จั๋ง, เต่าร้าง, ปีบ, หนวดปลาหมึกยักษ์, ไทรย้อย, เฟิร์นข้าหลวง, เฟิร์นใบมะขาม, เฟิร์นฮาวาย, ฟิโล, ฟิโลทอง, กาบหอยแครง, อโกลนีมา, พิกุล, เตยด่าง, พลูด่าง, ชงโค