แจ้งการปรับเปลี่ยนระเบียบการขอใช้บริการจัดเลี้ยง เริ่ม 1 มิ.ย. 2566